Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh sau đại học Trường ĐHKHXH&NV năm 2007
Tin từ Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN, năm 2007, cũng như một số đơn vị khác thuộc ĐHQGHN, Trường ĐHKHXH&NV sẽ tổ chức hai đợt tuyển sinh sau đại học: Đợt 1: Tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh đào tạo trong nước và đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước vào các ngày 4, 5 và 6/5/2007; Đợt 2: Tuyển sinh cao học đào tạo trong nước vào các ngày 14, 15 và 16/9/2007.

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn tổ chức tuyển sinh sau đại học đào tạo ở trong nước gồm 26 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (thuộc các ngành: Ngôn ngữ học, Văn học, Hán Nôm, Lịch sử, Triết học, Chính trị học, Xã hội học, Quốc tế học, Đông phương học, Tâm lý học, Báo chí, Thông tin - Thư viện, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Du lịch…) và 29 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ (thuộc các ngành: Ngôn ngữ học, Văn học, Lịch sử, Triết học, Chính trị học, Xã hội học, Đông phương học, Báo chí học và Tâm lý học.

Để xem chi tiết danh mục các ngành/ chuyên ngành tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và môn thi tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN năm 2007 xin mới nhấn vào đây.

 Nguyễn Văn
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :