Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản lý Xã hội và Nhân lực
Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN và Đại học Tổng hợp Toulouse 2 (Cộng hòa Pháp) thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Quản lý xã hội và nhân lực.

Chuyên ngành và tên văn bằng: Thạc sĩ Quản lý xã hội và nhân lực

Đơn vị đào tạo: Đại học Tổng hợp Toulouse 2 (Điều phối viên: GS. Gilbert de Tersac) và Trường ĐHKHXH&NV (Điều phối viên: TS. Trịnh Văn Tùng).

Đơn vị cấp bằng: Đại học Tổng hợp Toulouse 2 (Cộng hòa Pháp)

Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN)

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

1. Mô tả

Chương trình Thạc sỹ QLXH&NL đào tạo những nhà quản lý có khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các thể chế thông qua phương pháp phân tích tổ chức và đề xuất các giải pháp thích ứng.

Những chuyên gia về quản lý n