Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Hoa Kỳ theo đề án 322 năm 2007
Tóm tắt những điểm mới cho thí sinh đăng ký đi học sau đại học tại Hoa Kỳ theo học bổng đề án 322 năm 2007.

1. Chỉ tiêu và trình độ đào tạo: 50 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

(Cùng một thủ tục và quy trình tuyển chọn. Thí sinh có thể bày tỏ ý định chỉ đi học thạc sĩ, hoặc sẽ do các giáo sư Hoa Kỳ sau khi phỏng vấn khuyến nghị nên đi học thạc sĩ hoặc tiến sĩ).

2. Các ngành đào tạo: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, y tế công cộng.

(Thí sinh đăng ký đi học các ngành khác vẫn theo quy trình và thủ tục tuyển chọn như các năm trước và nộp hồ sơ cho các Hội đồng thi tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy nhiệm).

3. Điều kiện đăng ký: Nếu có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có thể đăng kí đi học tiến sĩ dù chưa có bằng thạc sĩ.

4. Các môn thi tuyển: Người dự tuyển sẽ qua 2 vòng tuyển chọn:

4.1. Vòng 1: kiểm tra một môn chuyên môn chính (Major Field Test - MFT ) là môn Toán và TOEFL do Viện Giáo dục quốc tế IIE tổ chức.
Dạng thức, cách thi, hướng dẫn thi môn Toán tìm hiểu tại
www.ets.org à Major Fields Test.
Người có chứng chỉ TOEFL quốc tế (hoặc nội bộ do IIE cấp) đạt 500 điểm, dự thi sau ngày
30/6/2005 không phải dự kiểm tra TOEFL kỳ này.

4.2. Vòng 2: thi vấn đáp bằng tiếng Anh với các giáo sư và các nhà khoa học Hoa Kỳ, gồm những người:
- đạt TOEFL 500 điểm trở lên;
- có điểm môn Toán thuộc nhóm 50% thí sinh có điểm cao hơn trong mỗi ngành học;
- đã khai hồ sơ trực tiếp trên mạng để gửi cho các giáo sư Viện Hàn lâm Hoa Kỳ xem xét lựa chọn mời dự thi vấn đáp.

Thời gian thi vấn đáp cho mỗi ứng viên là 45 phút. Các nhà khoa học Hoa Kỳ sẽ giới thiệu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo những thí sinh đủ tiêu chuẩn để xét cấp học bổng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

4.3. Các thí sinh được xét cấp học bổng thông qua sự giới thiệu của các nhà khoa học Hoa Kỳ còn cần phải thi lấy chứng chỉ GRE và chứng chỉ TOEFL quốc tế để lập hồ sơ hồ sơ xin học theo yêu cầu của trường đại học Mỹ.

Nếu được nhận học, thí sinh sẽ được hưởng học bổng theo chế độ tương tự như sinh viên của VEF.

5. Các bước cần làm để dự tuyển và nộp hồ sơ cho trường ĐH Mỹ:

5.1. Đăng ký thi môn Toán trước 15 giờ ngày 05/4/2007 qua fax. 04.8683247 hoặc e-mail: vtklien@moet.gov.vn .

5.2. Nộp hồ sơ đầy đủ về Văn phòng Ban Điều hành 322 trước ngày 15/4/2007 (không phải nộp hồ sơ và không phải dự tuyển tại các trường được Bộ ủy nhiệm).

5.3. Dự thi Toán và TOEFL: dự kiến vào 06, 07/5/2007 tại Hà Nội và TP HCM.

5.4. Khai hồ sơ trên mạng từ 14/5 đến 31/5/2007 (dành cho những thí sinh đạt yêu cầu vòng 1, sẽ được Ban Điều hành 322 và VEF hướng dẫn) tại địa chỉ http://application.vef.gov/322project.

Trong hồ sơ này, quan trọng nhất là bài tiểu luận bằng tiếng Anh mà các thí sinh cần chuẩn bị ngay từ bây giờ. Bài tiểu luận trình bày những lý do tại sao muốn xin học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ bằng học bổng của Chính phủ Việt Nam, kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu, những kế hoạch trong tương lai. Chi tiết có thể tìm hiểu tại địa chỉ www.vef.gov.

5.5. Thi vấn đáp với giáo sư Hoa Kỳ: dự kiến ngày 8, 9/8/2007 tại Hà Nội và ngày 13, 14/8/2007 tại TP Hồ Chí Minh. Các GS Hoa Kỳ sẽ có thư giới thiệu cho các thí sinh được lựa chọn. Bộ sẽ cung cấp cho thí sinh danh sách những trường ĐH Mỹ mà thí sinh cần nộp hồ sơ xin học.

5.6. Thi GRE - Graduate Record Examination (liên hệ với IIE để đăng kí ngày thi phù hợp). Lập hồ sơ gửi đến các trường đại học Mỹ theo danh sách đã nêu.

 VNU (theo Bộ GD&ĐT)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :