Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
35 suất học bổng VEF 2009
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa thông báo về chương trình học bổng VEF 2009. VEF sẽ bắt đầu nhận đơn xin học bổng cho năm học 2009 trực tiếp trên mạng, từ 8h ngày 20/8 đến 8h ngày 1/10/2007 (giờ Việt Nam).

Tiêu chí lựa chọn bao gồm trình độ học vấn, năng lực trí tuệ, các kỹ năng tiếng Anh, và khả năng cống hiến khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

Quá trình nộp đơn và tuyển chọn Nghiên cứu sinh VEF là một quá trình mở, cạnh tranh và minh bạch. Các ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào để tham dự vào quy trình tuyển chọn này.

1. Các ngành học được VEF cấp học bổng:

VEF cấp học bổng cho chương trình học lấy bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, cho các ngành khoa học và công nghệ như: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học; Y tế Công cộng, Nông nghiệp, Khoa học máy tính và các ngành Kỹ thuật.

2. Đối tượng được nộp đơn xin học bổng VEF:

Ứng viên nộp đơn xin học bổng VEF phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau:
• Là công dân mang quốc tịch Việt Nam và không là công dân Việt Nam
thường trú dài hạn tại một quốc gia khác.
• Là sinh viên năm cuối (sẽ tốt nghiệp đại học trước tháng 7/2009), hoặc đã có bằng Cử nhân chính quy trong các ngành khoa học và công nghệ.
• Điểm trung bình đại học tối thiểu là 7.00/10.00. (Các thang điểm khác phải quy đổi tương ứng sang thang điểm 10 theo mẫu của VEF. Bảng quy đổi điểm có tại http://www.vef.gov/download/conversion_table.htm
)
• Có chứng chỉ Institutional hoặc International TOEFL tối thiểu 500 điểm cho Paper–based Test (PBT) (tương ứng với 173 điểm cho Computer–based Test (CBT) và 61 điểm cho Internet–based Test (iBT)). Đây là yêu cầu bắt buộc, áp dụng cho tất cả các ứng viên kể cả các ứng viên đã có bằng Đại học hoặc Thạc sĩ từ những nước sử dụng tiếng Anh.

3. Quy trình Tuyển sinh VEF:

Quy trình A: Áp dụng cho ứng viên có đủ các điều kiện yêu cầu ở phần 2.

Có ba vòng tuyển chọn:

Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ

Từ 8h ngày 20/8/2007 đến 8h ngày 1/10/2007 (giờ Việt Nam): Đăng ký dự tuyển trực tiếp trên mạng. Sau khi loại hồ sơ dựa trên thành tích học tập, các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được mời tham dự một kỳ thi Toán do Viện Khảo thí Giáo dục (ETS) ra đề và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tổ chức vào tháng 11/2007 (thời gian và địa điểm thi sẽ được thông báo sau).

Vòng 2: Thi chuyên môn

Ứng viên sẽ được phân theo ngành học và được xếp hạng dựa trên kết quả thi Tchuyên môn. Hồ sơ của các ứng viên có điểm thi nằm ở nhóm 50% đầu tiên trong mỗi ngành học sẽ được các chuyên gia của Viện Hàn lâm Hoa Kỳ xét duyệt.

Tiêu chí để xét duyệt hồ sơ ở vòng này là các thành tựu và tiềm năng cống hiến cho khoa học được thể hiện thông qua kết quả học tập, kết quả thi chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu, các giải thưởng, bằng khen và bài tiểu luận.

Những ứng viên được chọn sẽ phải nộp điểm GRE (Graduated Record Examination) cho VEF trước ngày 10/4/2008. Các ứng viên có điểm GRE từ 1050 trở lên sẽ được mời tham dự kỳ thi vấn đáp.

Lưu ý: Từ nay đến 10/4/2008 sẽ có 2 kỳ thi GRE được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 10/2007 và tháng 2/2008.

Vòng 3 - Thi vấn đáp

Kỳ thi vấn đáp sẽ được tổ chức vào tháng 8/2008, tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Các giáo sư và các nhà khoa học Hoa Kỳ sẽ phỏng vấn các ứng viên bằng tiếng Anh.

Thời gian thi vấn đáp cho mỗi ứng viên là 45 phút. Các nhà khoa học Hoa Kỳ sẽ giới thiệu cho VEF những thí sinh đủ tiêu chuẩn để xét cấp học bổng.

Học bổng sẽ được quyết định sau khi những thí sinh này nhận được thư chấp nhận chính thức vào một chương trình sau đại học thuộc Liên minh VEF (VEF Alliance) hoặc một chương trình sau đại học hàng đầu chấp nhận điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF.

Quy trình B: Áp dụng cho những ứng viên có đủ các điều kiện đã nêu ở phần 2 và được nhận vào một chương trình sau đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Chương trình sau đại học này phải thuộc Liên minh VEF hoặc chấp nhận điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF.

VEF sẽ nhận đơn cho quy trình B qua trang web của Quỹ vào tháng 2/2009.

Có hai vòng tuyển chọn:

Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ

Từ tháng 2 đến giữa tháng 3/2009, VEF nhận hồ sơ qua mạng và xét đơn của những ứng viên đã tự xin học và đã được nhận vào một chương trình sau đại học hàng đầu về khoa học và công nghệ của Hoa Kỳ cho khoá học mùa thu 2009. Chương trình này phải là thành viên của Liên minh VEF hoặc phải đồng ý với điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF.

Vòng 2: Phỏng vấn

Đầu tháng 4/2009, những ứng viên xuất sắc nhất sẽ được mời đi phỏng vấn. Những người được đề cử sẽ được giới thiệu với Hội đồng Quản trị VEF để xét duyệt.

Hội đồng Quản trị VEF sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về học bổng VEF cho hai quá trình A và B vào tháng 4/2009.

Lưu ý: Quy trình tuyển sinh kể trên của VEF là kế hoạch dự kiến cho năm học 2009 và có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của Quỹ. Mọi thay đổi sẽ chỉ được thông báo qua trang web của VEF tại www.vef.gov.

4. Quá trình Chuẩn bị

Để hoàn tất mẫu đơn dự tuyển trên mạng, ứng viên cần chuẩn bị theo hướng dẫn sau:

1. Bảng điểm:

Ứng viên cần chuẩn bị bảng điểm Đại học công chứng hoặc có dấu của trường bằng tiếng Anh với điểm trung bình không dưới 7.00/10.00.

2. Điểm TOEFL:

Ứng viên phải có chứng nhận TOEFL với tối thiểu 500 điểm cho Paper–based Test (PBT) (tương ứng với 173 điểm cho Computer–based Test (CBT) và 61 điểm cho Internet–based Test (iBT)).

Nếu chưa có hoặc chứng nhận TOEFL đã hết giá trị (24 tháng đối với International TOEFL và 12 tháng đối với Institutional TOEFL), ứng viên cần liên hệ ngay với văn phòng Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tại Hà Nội (Điện thoại: 04-726-2524, Website: www.iievn.org) hoặc International Investment Group (IIG) Vietnam (Điện thoại: 04-773-2411, Website: www.iigvietnam.com) để đăng ký và tự trả lệ phí thi Institutional TOEFL hoặc International TOEFL.

Ứng viên cần đăng ký sớm để nhận được kết quả trước ngày hết hạn nộp đơn của VEF.

Lưu ý: Đến ngày hết hạn nộp đơn, nếu ứng viên nào chưa có bảng điểm Đại học và chứng nhận TOEFL theo yêu cầu ở trên thì hồ sơ của ứng viên đó sẽ tự động bị loại.

3. Bài tiểu luận:

Chuẩn bị một bài tiểu luận bằng tiếng Anh, trình bày ba lý do tại sao muốn xin học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ bằng học bổng VEF.

Ứng viên cũng cần trình bày rõ mục tiêu của mình và lý giải VEF có thể giúp đỡ đạt được mục tiêu đó như thế nào. Bài viết phải rõ ràng, tiếng Anh tốt và không dài quá hai trang giấy A4, dòng đơn. Chất lượng bài viết là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc lựa chọn ứng viên đủ điều kiện được xem xét để cấp học bổng VEF.

Sau đây là một số gợi ý:

Các kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu

• Nêu những kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu.
• Trình bày một thử thách trong khoa học đã trải qua (có thể là thành công hoặc thất bại nào đó đáng nhớ), cách đối mặt với thử thách đó và các bài học rút ra sau đó.

Kế hoạch trong tương lai

• Lĩnh vực khoa học muốn nghiên cứu (có thể nêu một hoặc vài lĩnh vực chuyên ngành, hoặc các vấn đề nghiên cứu chung theo thứ tự ưu tiên).
• Nêu rõ mục đích và mức độ ảnh hưởng của đề án này.
• Diễn giải đề án dự định nghiên cứu sẽ đóng góp như thế nào cho việc xây dựng nền Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

4. Chuẩn bị thi GRE:

Mặc dù GRE không yêu cầu các ứng viên phải nộp điểm GRE cho đến khi đã vượt qua vòng thi chuyên môn, nhưng các ứng viên vẫn nên học và đăng ký thi GRE càng sớm càng tốt vì các lý do sau:

- Để có điểm GRE tốt đòi hỏi các ứng viên phải đầu tư nhiều thời gian.

- Từ nay đến 10/4/2008, chỉ có 2 kỳ GRE được tổ chức tại Việt Nam.

- Điểm GRE là yêu cầu bắt buộc với hầu hết các chương trình sau ĐH tại Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về VEF và chương trình học bổng VEF, xin tham khảo trên trang web: www.vef.gov

 Thanh Bình (theo VietNamNet) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :