Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Trường ĐHKHTN thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2008
Năm 2008, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN tổ chức hai đợt tuyển sinh sau đại học:

- Đợt 1: Tuyển sinh cao học, nghiên cứu sinh vào các ngày 09, 10 và 11 tháng 5 năm 2008.
- Đợt 2: Tuyển sinh cao học vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 9 năm 2008.
Dưới đây là kế hoạch tuyển sinh đợt 1.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức tuyển sinh sau đại học các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các ngành Khoa học Tự nhiên. (
Mời nhấn vào đây để xem danh mục các chuyên ngành đào tạo Sau đại học).

Điều kiện dự thi đào tạo thạc sĩ
1.1. Điều kiện văn bằng:
Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp.
1.2. Điều kiện về thâm niên công tác

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
b) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm (24 tháng) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

2. Điều kiện dự thi đào tạo tiến sĩ
2.1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố:
Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng ký dự thi.
b) Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi. Trường hợp này thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ.
c) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.
d) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.
Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
2.2. Điều kiện thâm niên công tác

Người dự thi cần có ít nhất hai năm (24 tháng) làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học), trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.
3. Các điều kiện khác
3.1. Có đủ sức khỏe để học tập.
3.2. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.
3.3. Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường, xã nơi cư trú vào đơn đăng ký dự thi.
3.4. Các thí sinh thuộc diện cán bộ được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo từ ngân sách nhà nước cần hoàn tất mọi thủ tục để xác định thuộc diện cán bộ ngay khi nộp hồ sơ dự thi.
4. Chính sách ưu tiên
4.1. Thí sinh được ưu tiên thuộc những đối tượng sau:
- Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh.
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.
- Người thuộc dân tộc thiểu số.
- Người đang công tác liên tục được hai năm (24 tháng) trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
4.2. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
4.3. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của ĐHQGHN và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng ký dự thi. Mọi trường hợp nộp bổ sung sau thời hạn quy định đều không được chấp nhận.
5. Các môn thi tuyển
5.1. Dự thi đào tạo thạc sĩ
Các thí sinh phải thi 03 môn: Môn cơ bản; Môn cơ sở; Môn ngoại ngữ trình độ B.
5.2. Dự thi đào tạo tiến sĩ
a) Các thí sinh có bằng thạc sĩ phải thi 03 môn: Môn chuyên ngành; Môn ngoại ngữ trình độ C; Bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.
b) Các thí sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải thi 05 môn: Môn cơ bản; Môn cơ sở; Môn chuyên ngành; Môn ngoại ngữ trình độ C; Bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.
5.3. Các môn cơ bản, cơ sở, chuyên ngành được quy định tùy theo chuyên ngành (Chi tiết xin xem bản danh mục các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ). Riêng môn ngoại ngữ, thí sinh được quyền lựa chọn thi một trong 5 thứ tiếng: Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung ở các trình độ tương ứng và phải đăng ký ngay khi nộp hồ sơ.
Miễn thi ngoại ngữ cho các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:
- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong 5 thứ tiếng nêu trên.
- Có chứng chỉ IELTS 6.0, hoặc TOEFL 550 điểm trở lên trong thời hạn 01 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh sau đại học.
- Đã có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng nói trên.
- Có chứng chỉ công nhận trình độ Ngoại ngữ dự thi tuyển sinh Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời hạn 24 tháng kể ngày cấp.
6. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát hành từ ngày 29/02/2008 đến hết ngày 21/3/2008 tại phòng Sau đại học của trường.
Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh:
Từ ngày 25/3/2008 đến hết ngày 04/4/2008.

Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.
Phòng 406 tầng 4, Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Số 334 - Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 8 582 542. Fax: 04. 8 583 061.
Website: http://www.hus.edu.vn

 Trường ĐHKHTN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :