Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Trường ĐHKHTN thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2009
Trường ĐHKHTN thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2009

Năm 2009, Trường ĐHKHTN tổ chức hai đợt tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ:
• Đợt 1: Vào các ngày 27, 28 tháng 02 và 01 tháng 3 năm 2009.
• Đợt 2: Vào các ngày 28, 29 và 30/8/2009.

Dưới đây là kế hoạch tuyển sinh đợt 1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức tuyển sinh sau đại học các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ thuộc các ngành Khoa học Tự nhiên.

1. Điều kiện dự tuyển
1.1. Điều kiện văn bằng và công trình đã công bố: Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng ký dự thi.
b) Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi. Trường hợp này thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ.
c) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.
d) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.
Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
1.2. Điều kiện thâm niên công tác
Người dự thi cần có ít nhất hai năm (24 tháng) làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học), trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.
2. Các điều kiện khác
2.1. Có đủ sức khỏe để học tập.
2.2. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.
2.3. Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường, xã nơi cư trú vào đơn đăng ký dự thi.
2.4. Các thí sinh thuộc diện cán bộ được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo từ ngân sách nhà nước cần hoàn tất mọi thủ tục để xác định thuộc diện cán bộ ngay khi nộp hồ sơ dự thi.
3. Chính sách ưu tiên
3.1. Thí sinh được ưu tiên thuộc những đối tượng sau:
- Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh.
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.
- Người thuộc dân tộc thiểu số.
- Người đang công tác liên tục được hai năm (24 tháng) trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
3.2. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
3.3. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của ĐHQGHN và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng ký dự thi. Mọi trường hợp nộp bổ sung sau thời hạn quy định đều không được chấp nhận.
4. Các môn thi tuyển
a) Các thí sinh có bằng thạc sĩ phải thi Môn ngoại ngữ trình độ C
b) Các thí sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải thi các Môn cơ bản; Môn cơ sở cùng với các thí sinh dự thi đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành tương ứng và Môn ngoại ngữ trình độ C.
Các môn cơ bản, cơ sở được quy định tùy theo chuyên ngành (Chi tiết xin xem bản danh mục các chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ kèm theo). Riêng môn ngoại ngữ, thí sinh được quyền lựa chọn thi một trong 5 thứ tiếng: Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung ở trình độ tương ứng và phải đăng ký ngay khi nộp hồ sơ.
Các đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ bao gồm:
- Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng nêu trên.
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng nêu trên.
- Có chứng chỉ TOEFL (Institutional hoặc International) 450 điểm (hoặc tương đương) hoặc IELTS 5.0 điểm. Các chứng chỉ tiếng Anh này có giá trị trong 02 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ.
- Có chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội còn giá trị.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên không tổ chức thi môn Chuyên ngành cho tuyển sinh đào tạo bậc tiến sĩ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2009. Việc đánh giá kiến thức Chuyên ngành và Đề cương nghiên cứu sinh được ghép lại và gọi chung là đánh giá hồ sơ chuyên môn.
Hồ sơ chuyên môn được Tiểu ban chuyên môn đánh giá và cho điểm trên cơ sở: Kết quả học tập ở bậc cử nhân hoặc thạc sĩ; thành tích nghiên cứu khoa học (qua bài báo và giải thưởng khoa học); kết quả trình bày và bảo vệ đề cương nghiên cứu; năng lực ngoại ngữ; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận xét đánh giá và mức độ ủng hộ trong hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án.
5. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát hành từ ngày 15/12/2008 đến hết ngày 26/12/2008 tại phòng Sau đại học của trường.
- Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 05/01/2009 đến hết ngày 15/01/2009.
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.
Phòng 406 tầng 4, Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Số 334 - Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 3 8 582 542. Fax: 04. 3 8 583 061
Web-site: www.hus.edu.vn

 Trường ĐHKHTN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :