Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN năm 2005
Năm 2005 ĐHQGHN sẽ tuyển sinh sau đại học theo hai đợt vào tháng 5 và tháng 9. Trong đó, đợt 1 tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ học trong nước và học nước ngoài với 35% chỉ tiêu. Đợt 2 tuyển sinh đào tạo thạc sĩ học trong nước với 65% chỉ tiêu còn lại.

Chỉ tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước của ĐHQGHN năm 2005 là: 15 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và 5 thực tập sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học trong nước gồm 120 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, 1.700 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ. Cụ thể như sau:

• Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thạc sĩ: 360, Tiến sĩ: 55;

• Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: Thạc sĩ: 340, Tiến sĩ: 18.

• Trường Đại học Ngoại ngữ: Thạc sĩ: 190, Tiến sĩ: 7.

• Trường Đại học Công nghệ: Thạc sĩ: 190, Tiến sĩ: 7.

• Khoa Luật: Thạc sĩ: 180, Tiến sĩ: 12.

• Khoa Kinh tế: Thạc sĩ: 140, Tiến sĩ: 5.

• Khoa Sư phạm: Thạc sĩ: 90, Tiến sĩ: 13.

• Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị: Thạc sĩ: 50.

• Khoa Quản trị Kinh doanh: Thạc sĩ: 30.

• Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển: Thạc sĩ: 30.

• Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường: Thạc sĩ: 20, Tiến sĩ: 3.

• Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục: Thạc sĩ: 30.

• Đào tạo liên kết: Thạc sĩ: 50.

 

 B.T - Bản tin ĐHQG Hà Nội số 169, tháng 3/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: