Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học và phổ thông chuyên năm 2005 của ĐHQGHN
Ngày 29/3/2005, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 43/ĐT về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đại học và phổ thông chuyên năm 2005, gồm 5.035 chỉ tiêu hệ đào tạo chính quy, 5.500 chỉ tiêu hệ đào tạo không chính quy (chuyên tu và tại chức), 1.000 chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2, 60 chỉ tiêu Cử tuyển, 50 chỉ tiêu Dự bị dân tộc, 830 chỉ tiêu đào tạo THPT chuyên.

Cụ thể như sau:

Trường Đại học Công nghệ: Chính quy: 500, Không chính quy (chuyên tu và tại chức): 450, Văn bằng 2: 70, Dự bị dân tộc: 1.

• Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Chính quy: 1.100, Không chính quy: 990, Văn bằng 2: 170, Dự bị dân tộc: 18, THPT chuyên: 450.

• Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: Chính quy: 1.310, Không chính quy: 1.250, Văn bằng 2: 170, Dự bị dân tộc: 26.

• Trường Đại học Ngoại ngữ: Chính quy: 1.200 (trong đó có 850 chỉ tiêu sư phạm), Không chính quy: 1.960, Văn bằng 2: 370, Cử tuyển: 60, THPT chuyên: 380.

• Khoa Kinh tế: Chính quy: 345, Không chính quy: 260, Văn bằng 2: 70, Dự bị dân tộc: 1.

• Khoa Luật: Chính quy: 280, Không chính quy: 340, Văn bằng 2: 50.

• Khoa Sư phạm: Chính quy: 300, Không chính quy: 250, Văn bằng 2: 100, Dự bị dân tộc: 4.

* Chỉ tiêu Đào tạo từ xa: ĐHQGHN sẽ phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị được phép mở loại hình đào tạo từ xa.

 

 B.T - Bản tin ĐHQG Hà Nội số 169, tháng 3/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :