Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Năm 2007: ĐHQGHN tuyển sinh 10.200 chỉ tiêu đại học và THPT chuyên
Căn cứ công văn số 1323/BKH-KHGDTN&MT ngày 2/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu tuyển mới đào tạo năm 2007 và công văn số 3390/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007, ĐHQGHN sẽ tuyển sinh 4.900 chỉ tiêu hệ đại học chính quy; 4.410 chỉ tiêu hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2; 60 chỉ tiêu hệ cử tuyển và 830 chỉ tiêu hệ THPT chuyên.

Ngày 25/4/2007 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1513/ĐT phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đại học và trung học phổ thông chuyên năm 2007 cho các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN. Cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Công nghệ: Hệ ĐH chính quy: 560 chỉ tiêu; Hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2: 420 chỉ tiêu.

2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Hệ ĐH chính quy: 1.060 chỉ tiêu; Hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2: 950 chỉ tiêu; Trung học phổ thông chuyên: 450 chỉ tiêu.

3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Hệ ĐH chính quy: 1.190 chỉ tiêu; Hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2: 850 chỉ tiêu.

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: Hệ ĐH chính quy: 1.200 chỉ tiêu, trong đó có 850 chỉ tiêu sư phạm; Hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2: 1.500 chỉ tiêu; Cử tuyển: 60 chỉ tiêu; Trung học phổ thông chuyên: 380 chỉ tiêu.

5. Trường Đại học Kinh tế: Hệ ĐH chính quy: 330 chỉ tiêu; Hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2: 270 chỉ tiêu.

6. Khoa Luật: Hệ ĐH chính quy: 280 chỉ tiêu; Hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2: 220 chỉ tiêu.

7. Khoa Sư phạm: Hệ ĐH chính quy: 280 chỉ tiêu; Hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2: 200 chỉ tiêu.

 Thảo Nguyên - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, ra tháng 4/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :