Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy tại ĐHQGHN năm 2007
Ngày 5/4/2007, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1251/ĐT quy định về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy ở ĐHQGHN năm 2007.

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) phụ trách các khối thi nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) của thí sinh từ các Sở GD&ĐT theo lịch của Bộ GD&ĐT. HĐTS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận hồ sơ của thí sinh thi khối A, B; HĐTS Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận hồ sơ của thí sinh thi khối C; HĐTS Trường Đại học Ngoại ngữ nhận hồ sơ của thí sinh thi khối D.

Về nhận hồ sơ tuyển thẳng:

- HĐTS các trường đại học thành viên tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của các thí sinh đăng ký tuyển thẳng vào đơn vị mình. HĐTS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của các thí sinh đăng ký tuyển thẳng vào Khoa Sư phạm theo các khối thi tương ứng.

- Ban Đào tạo ĐHQGHN nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của các thí sinh đăng ký tuyển thẳng vào Khoa Luật.

Gửi giấy báo dự thi: Trước ngày 30/5/2007, HĐTS phụ trách các khối thi có trách nhiệm gửi giấy báo dự thi cho các Sở GD&ĐT và cho thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại trường ở cả 3 khu vực Hà Nội, Vinh và Quy Nhơn, gửi cho các trường không tổ chức thi danh sách trích ngang cùng dữ liệu ĐKDT của thí sinh có NV1 học tại các trường đó.

Lịch thi: Đợt 1 thi khối A: ngày 4 và 5/7/2007; Đợt 2 thi khối B, C, D: ngày 9 và 10/7/2007.

Ban Đào tạo và HĐTS các đơn vị đào tạo xét tuyển thẳng và thông báo kết quả tuyển thẳng cho các Sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2007. HĐTS các đơn vị báo cáo kết quả tuyển thẳng; HĐTS phụ trách các khối thi báo cáo kết quả ưu tiên xét tuyển cho Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT và thông báo cho các Sở GD&ĐT trước ngày 20/8/2007.

HĐTS các trường và khoa trực thuộc ĐHQGHN thông báo kết quả thi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 10/8/2007 và công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/8/2007.

HĐTS các khối thi thuộc ĐHQGHN nhận đơn xin phúc khảo từ ngày 19/8 đến 5/9/2007 và công bố kết quả phúc khảo vào ngày 20/9/2007.

Sinh viên nhập học đợt 1: ngày 15/9/2007.

Sinh viên nhập học đợt 2: ngày 30/9/2007.

 ĐHQGHN - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, ra tháng 4/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :