Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Chương trình học bổng nghiên cứu Sau Tiến sỹ tại Hàn Quốc năm học 2006-2007
Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á (ARC) trực thuộc ĐHQGHN thông báo chương trình học bổng năm học 2006-2007: Chương trình giao lưu học giả quốc tế. (08/11/2006)
Thông báo tuyển sinh chương trình phối hợp đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2006-2007 cho chương trình phối hợp đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường. (23/10/2006)
Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành “Global Management for Top Executive”
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới, Khoa Sau Đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh) hợp tác với United Business Institutes (UBI), Brussels, Vương quốc Bỉ tuyển sinh khóa VIII tại Hà Nội và khoá IX tại thành phố Hồ Chí Minh chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành Global Management for Top Executive . (02/10/2006)
Thông báo tuyển sinh hệ cử nhân chất lượng cao năm học 2006 - 2007 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Từ năm học 2001 - 2002, Trường ĐHKHXH&NV mở hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao cho các ngành Văn học, Ngôn ngữ, Lịch sử, Triết học và từ năm 2004 - 2005 thêm ngành Khoa học Quản lý. (20/09/2006)
Tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh khoá V
Năm 2006, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh 50 chỉ tiêu cho chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh khoá 5. (18/09/2006)
Khoa Quốc tế tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế được tổ chức theo mô 2 hình: học toàn phần tại Việt Nam và Du học bán phần. (13/09/2006)
Chương trình liên kết ?ào tạo ?ại học bằng tiếng Trung
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Trung theo mô 2 hình: học toàn phần tại Việt Nam và du học bán phần. Cụ thể như sau: (13/09/2006)
Chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Pháp
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Pháp theo mô 2 hình: học toàn phần tại Việt Nam và Du học bán phần. Cụ thể như sau: (13/09/2006)
Chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Nga
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Nga theo mô hình học toàn phần tại Khoa Quốc tế, thời gian đào tạo: 5,5 năm. Cụ thể như sau: (13/09/2006)
Chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Anh
Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học các chương trình liên kết đào tạo đại học bằng tiếng Anh theo mô 2 hình: học toàn phần tại Việt Nam và du học bán phần. (13/09/2006)
Trường ĐHKHTN thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm năm 2006
Năm 2006, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN tuyển sinh đại học hệ vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) các ngành: Toán tin ứng dụng, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa chính, Môi trường, Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học. Mỗi ngành tuyển sinh 01 lớp. (31/08/2006)
Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Thẩm định kinh tế và Quản lý dự án quốc tế
Đào tạo thạc sĩ thẩm định kinh tế và quản lý dự án quốc tế (Economic Expertise and International Projects Management) là chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Paris 12 và Khoa Kinh tế, ĐHQGHN trong khuôn khổ của PUF. (29/08/2006)
Thông báo tuyển sinh khoá 5 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Troy - Hoa Kỳ
Khoa Kinh tế - ĐHQGHN liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh 50 chỉ tiêu cho chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh khoá 5. (29/08/2006)
Tuyển sinh lớp đại học chính quy ngành hóa học đào tạo theo chương trình tiên tiến quốc tế
Năm học 2006-2007, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN tuyển sinh một lớp đại học chính quy gồm 40 sinh viên cho dự án đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Hoá học. (24/08/2006)
Khoa Kinh Tế ĐHQGHN tuy??n sinh ?ại học tại chức n??m 2006
Khoa Kinh tế ĐHQGHN tuyển 100 chỉ tiêu đại học tại chức năm 2006. Nhận hồ sơ từ ngày 21 đến 31/08/2006. (24/08/2006)
ĐHQGHN có 5 thí sinh đạt điểm 30/30 (khối A)
Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh khối A của ĐHQGHN, năm 2006, có 5 thí sinh thi vào các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN đạt điểm tuyệt đối 30/30. (04/08/2006)
Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống và Công nghệ năm học 2006 -2007
Chương trình đào tạo của Pháp, học và giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp (M2) do Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN và Đại học Paris Sud 11(Cộng hoà Pháp) liên kết thực hiện trong khuôn khổ của PUF. (02/08/2006)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2006
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN t? (31/07/2006)
Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống và Công nghệ
Chương trình đào tạo của Pháp, học và giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp do Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN và Đại học Méditerranée (MARSEILLE) (Cộng hoà Pháp) liên kết thực hiện trong khuôn khổ của PUF. (28/07/2006)
Trường ĐHKHXH&NV thông báo tuyển sinh đại học hệ tại chức khoá 2006– 2011
Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN tuy??n sinh ?ại học h?! tại chức khoá 2006? 2011 các ngành: Du l?9ch, V??n học, Khoa học quản lý (chuyên ngành Quản lý xã h? (26/07/2006)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |