Hội thảo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Hội thảo quốc tế của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (ASAIHL)

Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (ASAIHL) tổ chức Hội nghị với chủ đề: Tăng cường Chiến lược hợp tác hướng tới đỉnh cao (Advancing Collaborative Strategy for Achieving Excellence) và Diễn đàn sinh viên với chủ đề: “Sinh viên của thế giới”.
Nội dung cụ thể như sau:
- Thời gian: 30/4-3/5/2013
- Địa điểm: In-đô-nê-xi-a
- Chủ đề:
1. Dành cho các nhà lãnh đạo, quản lý:
+ Chương trình giảng dạy quốc tế: sự chuẩn hóa đối nghịch với sự hài hòa
+ Trao đổi học thuật: tạo ra việc học kết hợp lý thuyết với thực hành
+ Hợp tác nghiên cứu: Kết hợp hài hòa nghiên cứu với doanh nghiệp
+ Duy trì xuất bản các ấn phẩm mang tính học thuật
2. Dành cho sinh viên:
+ Vai trò của các Hội sinh viên
+ Ủng hộ việc trao đổi sinh viên
+ Mở rộng mạng lưới sinh viên
- Kinh phí:
+ ASAIHL miễn phí đăng ký cho 3 đại biểu của ĐHQGHN.
+ Các đại biểu khác sẽ phải nộp phí đăng ký là 200 đô la Mỹ/một đại biểu (bao gồm chi phí tài liệu, đưa đón sân bay và ăn trưa).
- Trình tự thời gian
+ Nộp tóm tắt: 1/3/2013
+ Thông báo thời báo cáo được chọn: 3/3/ 2013
+ Nộp bài báo cáo: 1/4/ 2013
- Thông tin chi tiết: http://international.unair.ac.id/asaihl2013 [1].
 

 VNU Media - Ban Quan hệ Quốc tế
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :