Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Minh Phúc
Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới ổn định và dao động của kết cấu tấm FGM  (27/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Lương Thế Thắng
Tên đề tài: Sóng mặt và sóng Lamb trong các môi trường dị hướng không nén được  (24/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Phạm Minh Vương
Tên đề tài: Phân tích ổn định và động lực phi tuyến của vỏ trống có cơ tính biến thiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao (23/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Quốc Ca
Tên đề tài: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ 2001 đến nay và tác động đến an ninh quốc gia  (20/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hạnh
Tên đề tài: Khung hình thức hỗ trợ đảm bảo chất lượng chuyển đổi mô hình (20/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Lê Đình Bình
Tên đề tài: Tác động của Quản trị tri thức đến kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học: nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội  (16/03/2023)
ĐHQGHN thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2023
 (14/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Minh Hồng
Tên đề tài: Quan hệ Trung Quốc – Myanmar từ năm 2011 đến năm 2021 (13/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Chu Công Hùng
Tên đề tài: Sáng kiến vành đai, con đường của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra với Việt Nam (13/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Cẩm Thương
Tên đề tài: Quản trị trường đại học công lập ở Việt Nam (13/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hương Giang
Tên đề tài: Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường cửa hàng đối với hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ ẩm thực. (10/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Trịnh Hoàng Phương
Tên đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên văn phòng tại các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội  (09/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thu Trâm
Tên đề tài: Quản trị tinh gọn chuỗi cung ứng của các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam  (08/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Phương Hà
Tên đề tài: Cảm quan hậu chiến trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến nay  (08/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Đồng Mạnh Hùng
Tên đề tài: Phát thanh đồng hành và giải pháp ứng dụng tại Đài Tiếng nói Việt Nam (08/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Trần Thùy An
Tên đề tài: Lời chỉnh sửa (repair) trong giao tiếp hội thoại tiếng Việt (08/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Huệ
Tên đề tài: Quản lý hoạt động tài chính trong các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo quan điểm tự chủ (03/03/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Mạnh Dũng
Tên đề tài: Phát triển sinh kế hộ gia đình tại tỉnh Hà Giang (03/03/2023)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Thái Hạnh Dung
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen mới phục vụ cải biến di truyền một số loài nấm sợi thuộc chi Aspergillus.  (28/02/2023)
Thông tin LATS của NCS Thái Hạnh Dung
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen mới phục vụ cải biến di truyền một số loài nấm sợi thuộc chi Aspergillus  (28/02/2023)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |