Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Hạnh Ngân
Tên đề tài: Truyền thông về vấn đề bạo hành trẻ em trên báo chí Việt Nam (23/04/2024)
Thông tin LATS của NCS Dương Thị Giang
Tên đề tài: La déverbalisation dans la traduction du français en vietnamien (Trừu tượng hóa vỏ ngôn ngữ trong biên dịch Pháp-Việt) (23/04/2024)
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thu Hà
Tên đề tài: Gần đúng quỹ đạo thẳng cho các quá trình tán xạ năng lượng cao trong hấp dẫn lượng tử (23/04/2024)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hữu Ước
Tên đề tài: Quản lý luật sư và hành nghề luật sư ở Việt Nam (05/04/2024)
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hoàng Hà
Tên đề tài: Ảnh hưởng của đánh giá quá trình đến năng lực học tập tự chủ của sinh viên các ngành đào tạo cử nhân sư phạm (05/04/2024)
Thông tin LATS của NCS Lê Minh Hiệp
Tên đề tài: Phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh ở các trường đại học ngoại ngữ tiếp cận bộ tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA (03/04/2024)
Cuộc thi Olympic quốc tế về An ninh Tài chính tại Liên bang Nga
 (01/04/2024)
VNU – IS: Tuyển sinh trình độ tiến sĩ ngành Kinh tế và Quản lí
 (01/04/2024)
Thông tin LATS của NCS Ngô Thị Vinh
Tên đề tài: Cải tiến chất lượng dịch máy dựa vào mạng nơron cho các ngôn ngữ tài nguyên hạn chế. (01/04/2024)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Hoàng Anh Nguyện
Tên đề tài: Military terminology used in English and Vietnamese military documents - from bilingual terminology management perspective (Thuật ngữ quân sự trong các tài liệu quân sự bằng tiếng Anh và tiếng Việt - nhìn từ góc độ quản lý thuật ngữ song ngữ).  (29/03/2024)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Ngọc Trang
Tên đề tài: The conceptual metaphor of the Vietnam War in American press (Ẩn dụ ý niệm về cuộc chiến tranh Việt Nam trong báo chí Mỹ) (29/03/2024)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang TiO2-Poly Acrylic Axit (PAA)-Graphene oxit (GO) để xử lý phẩm màu Direct Blue 71 trong môi trường nước (29/03/2024)
VNU – IS: Tuyển sinh trình độ tiến sĩ ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính
 (27/03/2024)
Chương trình trải nghiệm mùa hè tại ĐHQG Singapore
 (27/03/2024)
Trường ĐH Công nghệ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2024
 (25/03/2024)
Thông tin LATS của NCS Lương Duy Hanh
Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm chất hữu cơ trong nước sông một số thành phố lớn miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường (22/03/2024)
VNU – IS: Xét tuyển sau đại học ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính
 (22/03/2024)
Thông tin LATS của NCS Lê Lan Phương
Tên đề tài: Nghiên cứu biến đổi của một số gen ty thể và hệ protein exosome ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ người Việt Nam  (21/03/2024)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Anh Nguyện
Tên đề tài: Thuật ngữ quân sự trong các tài liệu quân sự bằng tiếng Anh và tiếng Việt - nhìn từ góc độ quản lý thuật ngữ song ngữ  (21/03/2024)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Ngọc Trang
Tên đề tài: The conceptual metaphor of the Vietnam War in American press (Ẩn dụ ý niệm về cuộc chiến tranh Việt Nam trong báo chí Mỹ) (21/03/2024)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |