Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Quốc Bình
Tên đề tài luận án: Vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN QUỐC BÌNH       
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 31/5/1976 
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2291/SĐH ngày 08/12/2006 của Đại học Quốc gia Hà Nội     
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 921/QĐKL ngày 30/12/2010 của Chủ nhiệm Khoa Luật được kéo dài thời gian học tập đến hết 31/12/2011
7. Tên đề tài luận án: Vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. 9. Mã số: 62 38 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Bùi Xuân Đức
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Khẳng định vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam là một tất yếu khách quan, được bắt nguồn từ chính thực tiễn quản lý, điều hành của Chính phủ đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đưa ra quan niệm của tác giả về Quy trình lập pháp ở Việt Nam với tư cách là một khái niệm công cụ, là cơ sở nền tảng cho việc giải quyết vấn đề tiếp theo trong toàn luận án: Quy trình lập pháp là trình tự các bước được tiến hành theo một trật tự chặt chẽ, nghiêm ngặt trong quá trình làm luật, được điều chỉnh bởi Hiến pháp và luật, bao gồm các giai đoạn từ sáng kiến pháp luật, soạn thảo văn bản, trình dự án luật, thẩm tra, thảo luận và thông qua.  
Đánh giá, luận giải được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm hạn chế vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam. Trong đó, sự thiếu rõ ràng giữa cơ quan lập pháp và hành pháp trong quy trình lập pháp là nguyên nhân chính làm hạn chế vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay.
Đề xuất những khuyến nghị khoa học nhằm tăng cường vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :