Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thanh Bình

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH THANH BÌNH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:29/06/1975 4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2389/SĐH ngày 29 tháng 06 năm 2007
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Kiểm chứng các thành phần Java tương tranh
8. Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm 9. Mã số: 62481001
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Việt Hà, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Trong các hệ thống tương tranh và chia sẻ các tài nguyên dùng chung sự tranh chấp tài nguyên và thứ tự thực hiện có thể gây nhiều vấn đề, ví dụ như các kết quả không nhất quán trong mỗi lần thực thi. Luận án đã đề xuất các phương pháp để kiểm chứng sự đúng đắn của các hệ thống tương tranh ở mức thiết kế và mức mã nguồn chương trình. Ở mức thiết kế luận án đề xuất các kĩ thuật đặc tả hình thức hệ thống tương tranh sử dụng Event-B để phát hiện lỗi thiết kế. Ở mức cài đặt, luận án đề xuất các phương pháp sử dụng phương pháp lập trình hướng khía cạnh và bộ công cụ JPF (Java PathFinder) để kiểm chứng sự tuân thủ giữa sự cài đặt của các chương trình Java tương tranh so với đặc tả thiết kế của nó.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Nguồn: Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :