Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2011 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

(Kèm theo Quyết định số 3230/QĐ-ĐT ngày 01/11/2011 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT
Ngành/Chuyên ngành
đào tạo          
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
1
Báo chí
27
11.0
27
 
 
Báo chí học
27
11.0
27
 
2
Chính trị học
18
 
18
 
 
Chính trị học
6
10.0
6
 
 
Hồ Chí Minh học
12
11.0
12
 
3
Du lịch
25
10.5
25
 
 
Du lịch học
25
10.5
25
 
4
Đông phương học
6
12.5
6
 
 
Châu Á học
6
12.5
6
 
5
Lịch sử
36
 
30
 
 
Khảo cổ học
2
12.0
2
 
 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
32
12.0
26
 
 
Lịch sử thế giới
1
13.5
1
 
 
Dân tộc học
1
14.5
1
 
6
Lưu trữ học và quản trị văn phòng
14
11.0
13
 
 
Lưu trữ
14
11.0
13
 
7
Ngôn ngữ học
20
13.0
16
 
 
Ngôn ngữ học
20
13.0
16
 
8
Quốc tế học
24
11.0
24
 
 
Quan hệ quốc tế
24
11.0
24
 
9
Tâm lí học
15
12.0
15
 
 
Tâm lí học
15
12.0
15
 
10
Thông tin - thư viện
13
11.0
13
 
 
Khoa học thư viện
13
11.0
13
 
11
Triết học
38
 
38
 
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học
7
12.5
7
 
 
Tôn giáo học
5
13.0
5
 
 
Triết học
26
11.5
26
 
12
Văn học
55
 
49
 
 
Lí luận văn học
15
12.5
15
 
 
Văn học dân gian
7
13.5
7
 
 
Văn học nước ngoài
7
12.5
7
 
 
Văn học Việt Nam
26
14.5
20
 
13
Xã hội học
18
10.5
17
 
 
Xã hội học
18
10.5
17
 
14
Công tác xã hội
56
11.5
48
 
 
Công tác xã hội
56
11.5
48
 
15
Khoa học quản lý
28
12.5
28
 
16
Quản lý khoa học và công nghệ
14
10.5
14
 
17
Hán Nôm
3
14.5
3
 
18
ĐHKHXHNV đào tạo theo địa chỉ với ĐHVH TPHCM
(c.ngành Du lịch học)
53
10.5
53
 
19
ĐHKHXHNV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Hà Tĩnh
(c.ngành Chính trị học)
25
10.0
25
 
20
ĐHKHXHNV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Bạc Liêu
(c.ngành Quản lý khoa học và CN)
24
10.5
24
 
21
ĐHKHXHNV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Sài Gòn
(c.ngành Hồ Chí Minh học)
18
11.0
18
 
22
ĐHKHXHNV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Sài Gòn
(c.ngành Khoa học thư viện)
13
11.0
13
 
23
ĐHKHXHNV liên kết đào tạo với ĐH Khoa học-ĐH Huế
(c.ngành Báo chí học)
5
11.0
5
 
24
ĐHKHXHNV liên kết đào tạo với ĐH Khoa học-ĐH Huế
(c.ngành Xã hội học)
4
10.5
4
 
Tổng
552
 
526
 
25
ĐHKHXHNV liên kết với
Viện CL&CSKH&CN
(c.ngành Chính sách KHCN)
3
14.5
3
Chỉ tiêu của Viện CL&CSKHCN

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :