Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 01 NCS Trường ĐHKHTN

Ngày 08/12/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết đinh số 3681/QĐ-ĐT về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đinh Hồng Duyên được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án tiến sĩ.
Họ và tên
Năm sinh
Nơi sinh
Giới tính
Quyết định
thành lập Hội đồng cấp Nhà nước
Ngày bảo vệ cấp Nhà  nước 
luận án TS
Ngành
khoa học
Chuyên ngành
Mã số
Đinh Hồng Duyên
1981
Thái Bình
Nữ
 2117/QĐ-ĐT
ngày 26/07/2011
29/08/2011
Sinh học
Vi sinh vật học
62 42 40 01
 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :