Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài chính với Đại học Montesquieu Bordeaux IV, Cộng hòa Pháp

>>> Tải về quyết định số 3682/QĐ-ĐHQGHN
Ngày 8/12/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 3682/QĐ-ĐHQGHN về việc cho phép liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài chính giữa Khoa Sau đại học và Đại học Montesquieu Bordeaux IV, Cộng hòa Pháp.
Quyết định nêu rõ: giao cho Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với Đại học Montesquieu Bordeaux IV, Cộng hòa Pháp tổ chức chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài chính với các nội dung sau:
Bằng tốt nghiệp: do Đại học Montesquieu Bordeaux IV cấp;
Tên ngành đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Tài chính;
Chỉ tiêu tuyển sinh: không quá 40 học viên, các khóa tiếp theo báo cáo ĐHQGHN xem xét phê duyệt;
Đối tượng tuyển sinh: có bằng đại học Việt Nam hoặc ứng viên đã hoàn thành chương trình thạc sỹ năm thứ nhất của Pháp và tương đương;
Chương trình và kế hoạch đào tạo: theo đúng chương trình và kế hoạch đào tạo của đề án gửi kèm theo công văn số 118/HCTH, ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Đại học Quốc Gia Hà Nội;
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh;
Địa điểm tổ chức đào tạo: Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội thuộc Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội;
Kinh phí: Do học viên đóng góp.
Khoa Sau đại học chịu trách nhiệm điều hành và tổ chức chương trình đào tạo liên kết theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy định về quản lý và tổ chức đào tạo liên kết quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sau mỗi năm học và sau khi hoàn thành khóa học, Khoa gửi báo cáo chi tiết kết quả thực hiện chương trình liên kết đào tạo và dự kiến tiếp theo về ĐHQGHN.

 VNU Media - ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :