Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lương Hoài Nga
Tên đề tài luận án : “Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường Đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LƯƠNG HOÀI NGA          
2. Giới tính : nữ
3. Ngày sinh: 16 tháng 6 năm 1965                                
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1337/QĐ-SĐH ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Giám đốc ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tại Quyết định số 439/QĐ-ĐT ngày 30/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
7. Tên đề tài luận án : “Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường Đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới”.
8. Chuyên ngành : Quản lý giáo dục             
9. Mã số : 62 14 05 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học : 
Hướng dẫn 1 : PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh, Hướng dẫn 2 : PGS.TS Đặng Bá Lãm
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về phát triển ĐN nữ CBQL các trường ĐH Y và các quan điểm bình đẳng giới trong môi trường GD&ĐT. Làm sáng tỏ đặc trưng của các trường ĐH Y; tính chất hoạt động chuyên môn và nghề nghiệp của ngành y; vai trò, ưu thế của ĐN nữ CBQL trong bối cảnh hiện nay và những thách thức.
Nêu lên bức tranh khái quát chung về thực trạng phát triển đội ngũ nữ CBQL các trường ĐH Y Việt Nam theo lý thuyết phát triển nguồn nhân lực và quan điểm bình đẳng giới. Đánh giá chung về thực trạng công tác phát triển đội ngũ nữ CBQL các trường ĐH Y trong 10 năm (2000 – 2010) theo quan điểm bình đẳng giới.
Đề xuất những giải pháp cơ bản phát triển đội ngũ nữ CBQL các trường ĐH Y ở nước ta theo quan điểm bình đẳng giới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Các kết quả nghiên cứu đã đạt được có khả năng ứng dụng trong thực tiễn phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học Y Việt Nam.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :