Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Thường
Tên đề tài luận án: Khảo sát tính chất đặc trưng Von-ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ KIM THƯỜNG
2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 16 /11/1978                                                     
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2385/SĐH, ngày 29/6/2007 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: Khảo sát tính chất đặc trưng Von-ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích. 
8. Chuyên ngành: Hoá Phân tích                                        
9. Mã số: 62 44 29 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Chương Huyến
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Nghiên cứu một cách đầy đủ các đặc tính điện hóa của nifedipin, amlodipin besylat và cephalexin bằng phương pháp von-ampe vòng (CV), phương pháp phổ tổng trở và phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ, giải thích các quá trình điện hóa xảy ra, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ như thế tích lũy, thời gian tích lũy, pH, thành phần dung dịch đo, tốc độ quét, nhiệt độ, chế độ đo (xung vi phân, xung thường, sóng vuông, điện cực giọt Hg treo và điện cực than gương), nồng độ và bản chất của chất hấp phụ, tối ưu hóa các điều kiện để xác định chúng trong mẫu thuốc và mẫu sinh học (mẫu nước tiểu).
- Lần đầu tiên tính chất điện hóa của nifedipin và amlodipin besylat được nghiên cứu bằng phương pháp tổng trở, kết quả nghiên cứu đã góp phần lý giải được một phần diễn biến các quá trình xảy ra, đồng thời làm sáng tỏ được đặc tính hấp phụ của nifedipin và amlodipin besylat trên điện cực than gương (GCE), tính được lượng chất hấp phụ trên bề mặt điện cựcGCE.
- Đã nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) để xử lý mẫu nước tiểu xác định nifedipin, cephalexin bằng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ (AdSV) và phương pháp kết tủa tách protein để xác định nifedipin và amlodipin besylat trong nước tiểu. Trên cơ sở đó đưa ra sơ đồ xác định nifedipin, amlodipin besylat và cephalexin trong mẫu nước tiểu. Đã áp dụng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ để phân tích một số mẫu nước tiểu của bệnh nhân nhằm mục đích chứng tỏ có thể phân tích được các thuốc này trong mẫu nước tiểu bằng AdSV.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ đã đề xuất có thể áp dụng để xác định hàm lượng nifedipin, amlodipin besylat và cephalexin trong mẫu thuốc dạng bào chế và mẫu nước tiểu.

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :