Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hoài
Tên đề tài luận án: Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 1858 đến 1945

1. Họ  và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ THU HOÀI  
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 23/01/1977            
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh 2260/SĐH ngày 07/12/2006 của Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài so với tên trong quyết định tên đề tài theo hướng thu hẹp phạm vi nghiên cứu, không thay đổi hướng nghiên cứu.
7. Tên đề tài luận án: Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 1858 đến 1945
8. Chuyên ngành: Chính trị học              
9. Mã số: 62.31.20.01
10. Cán bộ  hướng dẫn khoa học: PGS. Bùi Thanh Quất
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án đã nhìn nhận, phân tích lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945 dưới góc độ của khoa học chính trị để luận giải một số vấn đề như:
- Nguyên nhân Việt Nam mất nước vào tay thực dân Pháp nửa sau thế kỷ XIX
- Cơ sở khoa học của con đường phát triển độc lập dân tộc đi lên CNXH ở nước ta.
12. Khả  năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể làm tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành chính trị học.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :