Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Bùi Chí Trung
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xu hướng phát triển của truyền hình từ góc độ kinh tế học truyền thông”.

1. Họ  và tên nghiên cứu sinh: BÙI CHÍ TRUNG           
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 18/07/1978                                                          
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh 2387/SDH ngày 29/06/2007 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào:  Không
7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xu hướng phát triển của truyền hình từ góc độ kinh tế học truyền thông”.
8. Chuyên ngành: Báo chí học                                                 
9. Mã số: 62.32.01.01
10. Cán bộ  hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Hệ thống hóa các học thuyết về kinh tế học truyền thông, kinh tế học truyền hình đang phổ cập trên thế giới, phân tích so sánh và đưa ra nhận thức mới trong môi trường truyền thông Việt Nam. Khẳng định khả năng vận dụng lý luận kinh tế truyền thông trong hoạt động thực tiễn
- Phân tích thực trạng hoạt động kinh tế truyền hình tại Việt Nam trong những năm qua, đưa xu hướng phát triển chính yếu, những kinh nghiệm và giải pháp phát triển hoạt động kinh tế truyền hình Việt Nam hiện nay và trong tương lai.
- Góp phần xây dựng cơ sở nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu khoa học mới tại Việt Nam: Kinh tế học truyền thông.
12. Khả  năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành báo chí học. Có thể sử dụng phân tích, thống kê và kết luận của luận án trong hoạt động thực tế của ngành truyền hình tại Việt Nam, đồng thời áp dụng lý thuyết kinh tế trong thực tiễn truyền thông. Vận dụng những ý tưởng, kinh nghiệm và mô hình đề xuất trong các hoạt động truyền hình kinh tế tại Việt Nam.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :