Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nhiếp Tân (NIE BIN)
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền kỳ Mạn lục

1. Họ và tên: NHIẾP TÂN (NIE BIN)       
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/197        
4. Nơi sinh: Nam Ninh, Trung Quốc
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 827/SĐH, ngày 16 tháng 8 năm 2006
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền kỳ Mạn lục   
8. Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ              
9. Mã số: 62.22.01.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ và có hệ thống về tất cả những chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền Kỳ Mạn Lục qua cấu trúc chức năng và cấu trúc hình thể bằng phương pháp thống kê định lượng.
Qua khảo sát, luận án đã giải quyết được một số vấn đề khoa học như định nghĩa chữ Nôm, phân định chữ Nôm mượn Hán và chữ Nôm tự tạo, phân loại chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền Kỳ Mạn Lục theo cấu trúc chức năng và cấu trúc hình thể, tìm hiểu tỷ lệ, đặc điểm, quy luật của mỗi loại chữ, v.v.
Chúng tôi quan niệm rằng chữ Nôm tự tạo là phần chữ Nôm đặc sắc nhất, cấu trúc chức năng và cấu trúc hình thể là hai cấu trúc quan trọng và liên quan mật thiết với nhau, đã phản ánh trung thực ba mặt hình, âm, nghĩa của chữ Nôm. Áp dụng hai cấu trúc này để khảo sát chữ Nôm tự tạo trong bản giải âm Truyền Kỳ Mạn Lục, chúng tôi đã có được một cái nhìn tương đối toàn diện.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :