Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Đức Thuận
Tên đề tài luận án: Một số bài toán về tính bền vững của hệ động lực tuyến tính chịu nhiễu

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ ĐỨC THUẬN              
2.Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28-09-1985                                                       
4.Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2048/QĐ-SĐH ngày 9 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội .
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có  
7. Tên đề tài luận án: Một số bài toán về tính bền vững của hệ động lực tuyến tính chịu nhiễu
8. Chuyên ngành: Toán Giải tích                                                
9. Mã số: 62 46 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn   
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
         - Thiết lập công thức bán kính điều khiển được cho hệ điều khiển có ràng buộc với miền tham số điều khiển chịu nhiễu.
         - Thiết lập công thức bán kính điều khiển được của hệ tuyến tính chịu nhiễu cấu trúc.
         - Thiết lập công thức bán kính toàn ánh của ma trận chịu nhiễu cấu trúc và đa nhiễu cấu trúc.
         - Áp dụng bán kính toàn ánh để giải quyết các vấn đề có thể đưa về bán kính toàn ánh như bán kính ỏn định hóa được của hệ tuyến tính, bán kính điều khiển được của hệ động lực ẩn trên thang thời gian, bán kính điều khiển được của các hệ descriptor.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :