Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thúy Hồng
Tên đề tài luận án: Khảo sát loại từ tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Inđônêxia

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ THUÝ HỒNG 
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/05/1976                                                   
4. Nơi sinh: Quảng Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 149/SĐH ngày 6/07/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 12 tháng theo Quyết định số 837a/QĐ-SĐH ngày 28/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
7. Tên đề tài luận án: Khảo sát loại từ tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Inđônêxia
8. Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ        
9. Mã số: 62 22 01 01
10. Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn, PGS.TS Lê Quang Thiêm
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
Luận án đã điểm lại tình hình nghiên cứu loại từ trên thế giới, thu thập, phân loại các đặc điểm chính của loại từ trong các ngôn ngữ từ đó rút ra được các đặc điểm phổ quát của loại từ. Đây là cơ sở lý thuyết vững chắc để không chỉ nghiên cứu về loại từ trong tiếng Việt, tiếng Inđônêxia mà còn để đối chiếu, chuyển dịch loại từ tiếng Việt sang tiếng Inđônêxia.
Luận án đã xây dựng nên một bộ gồm 5 tiêu chí nhận diện loại từ trong tiếng Việt và tiếng Inđônêxia, từ đó tiến tới nhận diện, miêu tả, phân tích, phân loại loại từ trong cả hai ngôn ngữ. Danh sách loại từ mà luận án đưa ra là một danh sách tương đối lớn, tuy nhiên vẫn là một danh sách mở. Nghĩa của loại từ trong hai ngôn ngữ đều được luận án xem xét phân tích, mô tả. Luận án cũng đã đưa ra danh sách nghĩa của loại từ trong tiếng Việt và tiếng Inđônêxia. Sau khi so sánh, đối chiếu loại từ trong cả hai ngôn ngữ luận án đã rút ra được những điểm tương đồng và khác biệt về mặt hình thái, cấu trúc, ngữ nghĩa của loại từ trong hai ngôn ngữ. Luận án cũng đã tiến hành dịch loại từ tiếng Việt sang tiếng Inđônêxia.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :