Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Đình Ngọ
Tên đề tài luận án: “Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của coban ferit và niken ferit cấp hạt nano”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ ĐÌNH NGỌ                  
2.Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:     28/08/1966                                                       
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 150/SĐH, ngày 06/7/2005 của Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1129/SĐH ngày 20/6/2008 của Trường Đại học KHTN- Đại học QG Hà Nội gia hạn 12 tháng đến ngày 06/7/2009; Quyết định số 2788/QĐ-SĐH, ngày 12/8/2009 của Đại học QG Hà Nội cho phép tạm ngừng học tập vì lí do công tác, đến ngày 01/7/2010; Văn bản số 66/ĐT-TS, ngày 30/7/2010 của Đại học quốc gia Hà Nội cho phép NCS tiếp tục chương trình học tập.
7. Tên đề tài luận án: “Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của coban ferit và niken ferit cấp hạt nano”
8. Chuyên ngành: Hóa Vô cơ                                                    
9. Mã số: 62.44.25.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   1- Hướng dẫn chính: PGS.TS Ngô Sỹ Lương      
                                                            2- Hướng dẫn phụ GS.TS Phan Văn Tường
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Đã tổng hợp được các nano ferit: CoFe2O4 và NiFe2O4, cấu trúc tinh thể đơn pha spinen, kích thước hạt trung bình 13-18 nm, có từ tính tốt đặc trưng của các hạt từ đơn đômen. Các nano ferit này có khả năng ứng dụng để chế tạo chất lỏng từ và một số sản phẩm khác dùng trong các kỹ thuật hiện đại.
- Đã khảo sát một cách hệ thống các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thực nghiệm và kích thước hạt nano ferit như: pH, nồng độ cation kim loại, nhiệt độ và thời gian khuấy, lượng dung môi sử dụng, nhiệt độ nung, thời gian nung… Tìm được các điều kiện tối ưu để xây dựng qui trình tổng hợp vật liệu.
- Đã tổng hợp được các nanocomposite CoFe2O4/SiO2 và NiFe2O4/SiO2 với các hạt nano CoFe2O4 và NiFe2O4 (10-13 nm) phân tán trong nền SiO2 vô định hình, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thực nghiệm và đặc trưng các nanocomposite: pH, nhiệt độ nung, thời gian nung, tỷ lệ pha tinh thể trong nanocomposite, từ đó xây dựng qui trình tổng hợp vật liệu.
- Đã xác định được mối quan hệ giữa cấu trúc tinh thể, kích thước hạt các nano ferit CoFe2O4 và NiFe2O4 và đặc trưng từ tính của chúng, cũng như mối quan hệ giữa kích thước tinh thể, hàm lượng pha tinh thể nano ferit với đặc trưng từ tính của các nanocomposite: CoFe2O4/SiO2 và NiFe2O4/SiO2.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :