Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Văn Tiến
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các cấu trúc văn bản đến khả năng đọc hiểu của sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG VĂN TIẾN           
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/5/1976.                                                
4. Nơi sinh: Thái Bình.
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 713/QĐ-SĐH ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các cấu trúc văn bản đến khả năng đọc hiểu của sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp
8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp            
 9. Mã số:
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Thông qua tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc văn bản đến khả năng đọc hiểu của sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp cho phép kết luận rằng cấu trúc của văn bản đọc ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đọc hiểu của họ dù ở trình độ ngôn ngữ nào. Những sinh viên có kiến thức về cấu trúc văn bản tốt hơn đạt hiệu suất đọc hiểu và ghi nhớ nội dung thông tin văn bản tốt hơn so với những sinh viên có ít kiến thức về cấu trúc văn bản. Kết quả này khẳng định một lần nữa kết quả của các nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của cấu trúc văn bản đến khả năng đọc hiểu trên các đối tượng người học khác nhau. Từ kết luận đó, cần thiết phải giảng dạy tường minh cho sinh viên ngoại ngữ các kiến thức về cấu trúc văn bản và phương pháp sử dụng chúng vào quá trình đọc hiểu văn bản. Một số đường hướng lớn được đề xuất để giảng dạy và áp dụng các kiến thức về cấu trúc văn bản vào quá trình đọc hiểu của người học.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Áp dụng các phương pháp, đường hướng sư phạm vào giảng dạy kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp thông qua khai thác các loại cấu trúc văn bản.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :