Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của Nghiên cứu sinh Lê Thanh Sơn
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số dị vòng ngưng tụ chứa O, S, N”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THANH SƠN             
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 08/10/1981                                                       
4. Nơi sinh: Phú Yên
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5429/SĐH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.
7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số dị vòng ngưng tụ chứa O, S, N”
8. Chuyên ngành:     Hóa hữu cơ                                      
9. Mã số: 62 44 27 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Đình Triệu, PGS.TS Ngô Đại Quang
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Từ các dẫn xuất 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazole đã tổng hợp được 64 hợp chất gồm: 15 dẫn xuất 1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazepine, 15 dẫn xuất 7H-1,2,4triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazine, 12 dẫn xuất 6-(6-X-cumarin-3-yl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiađiazine, 12 dẫn xuất 6-(2-R-quinolin-4-yl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiađiazole và 10 dẫn xuất quinolino[3,2-f]-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,2,4-thiađiazepine. Các sản phẩm thu được đều ở dạng tinh thể, độ sạch được kiểm tra bằng sắc ký lớp mỏng và đo nhiệt độ nóng chảy. Tất cả các hợp chất trên chưa tìm thấy trong các tài liệu tham khảo.
Cung cấp một hệ thống dữ liệu tin cậy về phổ hổng ngoại, cộng từ hạt nhân(1D-NMR, 2D-NMR) và phổ khối lượng của các sản phẩm tổng hợp được và thông qua việc nghiên cứu phổ thì cấu trúc các hợp chất đã được xác định.

Đã tiến hành thử hoạt tính kháng khuẩn-kháng nấm của 36 hợp chất và hoạt tính AChE của 6 hợp chất. Kết quả cho thấy, tất cả các hợp chất thử nghiệm đều biểu hiện hoạt tính kháng khuẩn, chống nấm tốt và đặc biệt đã phát hiện 1 trong 6 hợp chất thử nghiệm có chứa vòng triazolothiađiazepine có hoạt tính AChE với phần trăm kìm hãm sự hoạt động của enzim tới 50,6%

Xem thêm thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :