Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Minh Thục
Tên đề tài luận án: Giảng dạy các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái trong tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam (Enseignement des courbes intonatives exprimant les valeurs modales en français aux étudiants vietnamiens)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ MINH THỤC         
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06/ 7/1977                                                
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2388/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài theo quyết định số 213/QĐ- SĐH ngày 01/01/ 2010 và quyết định số 598/ QĐ- ĐHNN ngày 01/5/ 2012  của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ- ĐH QG Hà Nội
7. Tên đề tài luận án: Giảng dạy các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái trong tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam (Enseignement des courbes intonatives exprimant les valeurs modales en français aux étudiants vietnamiens)
8. Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp                   
9. Mã số: TD00 03
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS- TS Nguyễn Lân Trung
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án đã đưa ra được mẫu một số cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái trong tiếng Pháp như các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt sự khẳng định, phủ định, nghi ngờ, cáu giận, ngạc nhiên, trách móc và khuyên bảo.
- Dựa trên các mẫu cấu trúc ngữ điệu tìm được, luận án đã đưa ra được khung chương trình giảng dạy các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái.
- Luận án đưa ra được một số kỹ thuật và các công cụ đa phương tiện có thể áp dụng vào việc giảng dạy các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái.
- Luận án đã biên soạn được một số mẫu các bài tập áp dụng trong việc giảng dạy các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái. Ngoài ra, luận án cũng đề ra một số các hoạt động bổ trợ nhằm tạo tâm lý thoải mái cho người học trong những giờ học luyện ngữ điệu.
- Luận án đã đề cập đến những vấn đề về kiểm tra đánh giá các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái như các công cụ và cách biên soạn bài kiểm tra đánh giá.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những đề nghị sư phạm của luận án có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy tiếng Pháp đặc biệt là việc giảng dạy các yếu tố ngữ điệu cho sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp.

Xem thêm thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :