Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS trần Văn Tính
Tên đề tài luận án: Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu người”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Tính                    
2.Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:     17-07-1964                                           
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 671/QĐ-SĐH ngày 15/5/2009 của ĐHQG Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 2002/QĐ-SĐH-TN ngày 16/11/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.
Tên đề tài chưa điều chỉnh: “Điều kiện hoạt động tối ưu và một số chất ảnh hưởng đến enzym bạch cầu người bằng phương pháp nhuộm hóa học tế bào.”
Tên đề tài sau khi điều chỉnh: “Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu người”.          
7. Tên đề tài luận án: Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu người”
8. Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ                                       
9. Mã số: 62 44 27 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TSKH Lưu Văn Bôi; Hướng dẫn phụ: GS.TS Nguyễn Anh Trí
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
-          Đã nghiên cứu sử dụng kỹ thuật mới hiệu quả cao là phương pháp lò vi sóng để tổng hợp 16 naphtol 3-hiđroxi-(N-thế)naphtalen-2-cacboxamit, trong đó có 3 chất mới.
-          Đã nghiên cứu cải tiến quy trình phản ứng giữa các 3-hiđroxi-(N-thế)naphtalen-2-cacboxamit với cloaxetyl clorua. Kết quả đã tổng hợp được 38 dẫn xuất 3-(N-thế-cacbamoyl)naphtalen-2-yl-cacboxylat, trong đó có 36 chất mới.
-          Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng electron, hiệu ứng không gian của các nhóm thế và các góc nhị diện tạo bởi nhóm cacboxyl lên độ đặc hiệu, độ nhạy của cơ chất đối với phản ứng nhuộm esteraza, cho thấy: Các nhóm thế đẩy cho điểm nhuộm cao hơn các nhóm thế hút điện tử, các nhóm thế hút điện tử ở vị trí octo- cho điểm nhuộm cao hơn vị trí para-. Điểm nhuộm cao nhất thuộc về các gốc N-hiđrocacbon amit thế và các nhóm cacboxylat kích thước trung bình.
-          Đã điều chế được naphtol AS-OL a-clopropionat làm cơ chất mới có độ đặc hiệu tương đương, nhưng độ nhạy cao hơn 1,2 lần so với naphtol AS-D α-cloaxetat của hãng Sigma cung cấp với giá thành chỉ bằng 20%.
-          Đã chế tạo thành công bộ kít nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người sử dụng cơ chất mới naphtol AS-OL a-clopropionat; kết quả kiểm định trên máu của người bình thường ở Viện Huyết học-Truyền máu trung ương và tủy bệnh nhân bị bệnh máu trắng đã phân loại dòng tế bào cho thấy: bộ kit chế tạo được có tính đặc hiệu tương đương với sản phẩm của hãng Sigma, nhưng độ nhạy cao hơn 1,2 lần, được khuyến cáo đưa vào sản xuất thay thế sản phẩm nhập ngoại.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :