Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS NGuyễn Thị Thanh Hà
Tên đề tài luận án: Hệ hình cấu tạo từ của danh từ chỉ động vật trong tiếng Nga và tiếng Việt

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THANH HÀ   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/11/1985                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3203/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Hệ hình cấu tạo từ của danh từ chỉ động vật trong tiếng Nga và tiếng Việt

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga                        

9. Mã số: 62 22 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Chinh; TS. Vũ Đình Giáp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã hệ thống hóa những luận điểm về hệ hình cấu tạo từ trong tiếng Nga. Luận án là công trình đầu tiên trong Nga ngữ học ở Việt Nam xem xét, đối chiếu nhóm danh từ chỉ động vật trong tiếng Nga với những thành tố tương ứng trong tiếng Việt từ góc độ cấu tạo từ, trên cơ sở đó bước đầu tiếp cận với khái niệm hệ hình trong tiếng Việt.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu cũng như ngữ liệu luận án có thể sử dụng làm chuyên đề về cấu tạo từ tiếng Nga, ứng dụng trong việc dạy - học lý thuyết tiếng Nga (phần cấu tạo từ), có thể ứng dụng trong dịch thuật Nga - Việt và biên soạn từ điển. Nắm vững các quy tắc cấu tạo từ nói chung và hệ hình cấu tạo từ nói riêng có thể giúp người học tự mở rộng vốn từ, dễ dàng ghi nhớ từ mới tiếng Nga. Những kết luận rút ra từ đề tài nghiên cứu có thể có ích trong việc xem xét hệ hình cấu tạo từ của các nhóm từ vựng - ngữ nghĩa khác trong tiếng Nga và tiếng Việt.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :