Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Hà Thanh
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu điều chế nanocompozit polyme/bentonit-DMDOA”

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hà Thanh                                              
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 30/08/1976                                                                                       
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 5429/SĐH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu điều chế nanocompozit polyme/bentonit-DMDOA”
8. Chuyên ngành: Hóa vô cơ                                                                 
9. Mã số:  62 44 25 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nghiêm Xuân Thung
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Đã tìm được điều kiện thích hợp để điều chế sét hữu cơ từ hai nguồn bentonit: Prolabo, Pháp và Bình Thuận, Việt Nam với đimetylđioctađecylamoni clorua (DMDOA) trong môi trường nước.
- Khảo sát trong môi trường rượu nước đã tìm được điều kiện thích hợp để điều chế sét hữu cơ từ hai nguồn bentonit với DMDOA.
- Đã so sánh tính chất của các sản phẩm sét hữu cơ điều chế trong các môi trường ở cùng điều kiện. Kết quả cho thấy, sét hữu cơ điều chế từ bentonit Bình Thuận, Việt Nam có các giá trị khá tương đương với bentonit Prolabo, Pháp.
- Đã tìm được điều kiện thích hợp điều chế sét hữu cơ lượng lớn đưa vào gia cường cho polyme.
- Với hàm lượng nhỏ sét hữu cơ sử dụng đã làm gia tăng tính chất cơ lý, độ bền nhiệt của màng phủ epoxy, polyeste và cao su thiên nhiên.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Luận án đã nghiên cứu khả năng gia cường của sét hữu cơ đến tính chất cơ lý, độ bền nhiệt của các vật liệu polyme: màng phủ epoxy, polyeste và cao su thiên nhiên. Kết quả nghiên cứu của luận án đã cho thấy với hàm lượng nhỏ sét hữu cơ đã làm gia tăng tính chất cơ lý và độ bền nhiệt của vật liệu so với vật liệu không được gia cường, điều này đã mở ra khả năng ứng dụng mới cho vật liệu polyme. Đây là một hướng đi nhằm đưa các nghiên cứu cơ bản vào ứng dụng thực tiễn.

Xem thông tin chi tiết.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :