Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Ngân
Tên đề tài luận án: “Các hành động thuộc nhóm cầu khiến tiếng Việt”

1. Họ tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/01/1979                                                          
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/SĐH-ĐT, ngày 29/06/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: “Các hành động thuộc nhóm cầu khiến tiếng Việt”
8. Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ                                
9. Mã số: 62.22.01.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Hiệp
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Luận án đã xác lập được các hành động cầu khiến tiếng Việt dựa trên hai căn cứ: điều kiện thuận ngôn và dấu hiệu ngôn hành, từ đó chỉ ra được số lượng các hành động cầu khiến cơ bản trong tiếng Việt (tính đến thời điểm hiện tại).
- Luận án đã đưa ra được kết quả phân loại hợp lý căn cứ vào tiêu chí lý trí và tình cảm- theo đó, có ba tiểu nhóm hành động cầu khiến: thiên lý trí, thiên tình cảm và trung hòa. Cũng từ đó, luận án chỉ ra được ranh giới (dù rất mờ nhạt) giữa các tiểu nhóm và giữa các hành động cầu khiến cụ thể.
- Luận án miêu tả được đặc trưng của các hành động cầu khiến tiếng Việt và sắp xếp chúng theo thứ tự từ điển hình đến kém điển hình.
- Ngoài ra, luận án đã giới thiệu được nét văn hóa của người Việt thông qua việc lý giải thói quen thực hiện một số hành động như yêu cầu, mời, nhờ…
12. Khả năng ứng dụng trong thực tế: Luận án sẽ là tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành Ngôn ngữ học, đặc biệt là Ngữ dụng học.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :