Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hương Huế
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và ứng dụng của oxit hỗn hợp CuO/CeO2 có kích thước nanomet”

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Hương Huế                  

Xem thông tin chi tiết.

 

2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 23 / 02 / 1974                                                                   
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2385/SĐH ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và ứng dụng của oxit hỗn hợp CuO/CeO2 có kích thước nanomet”
8. Chuyên ngành: Hóa vô cơ                                                      
9. Mã số: 62 44 25 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Đình Bảng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Đã nghiên cứu một cách có hệ thống ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tổng hợp oxit hỗn hợp CuO/CeO2 bằng bốn phương pháp: đồng kết tủa, đốt cháy, sol-gel và tẩm.
- Lần đầu tiên tổng hợp oxit hỗn hợp CuO/CeO2 bằng phương pháp đốt cháy có sử dụng chất hoạt động bề mặt polyvinyl ancol (PVA).
 - Đã xác định được các dạng tồn tại của CuO trong oxit hỗn hợp CuO/CeO2 bằng phương pháp khử theo chương trình nhiệt độ trong dòng khí H2 (H2-TPR).
- Đã tính được mật độ lỗ trống oxi trong oxit hỗn hợp CuO/CeO2 bằng phương pháp giải chập phổ Ramam dựa trên hàm phân bố Gauss.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Luận án đã nghiên cứu hoạt tính xúc tác của oxit hỗn hợp CuO/CeO2 cho phản ứng oxi hóa phenol và CO. Kết quả mở ra triển vọng có thể dùng oxit hỗn hợp này cho việc xử lí khí thải động cơ và xử lí các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Đây là một hướng đi nhằm đưa các nghiên cứu cơ bản vào ứng dụng thực tiễn.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :