Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Tâm
Tên đề tài luận án: Trí tuệ cảm xúc của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong giao tiếp công vụ.

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Tâm                  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/01/1975                                                                       

<