Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Sơn
Tên đề tài luận án: Tổng hợp và tính chất của một số axetamidoaryl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ SƠN             

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     24/4/1979                                                        

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 2259/SĐH ngày 7/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:    Không

7. Tên đề tài luận án: Tổng hợp và tính chất của một số axetamidoaryl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol

8. Chuyên ngành:  Hóa Hữu cơ                         

9. Mã số: 62 44 27 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi         

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Trong thời gian nghiên cứu, các nội dung của luận án đã được hoàn thành với những kết quả chính như sau:

- Đã hoàn thiện và ứng dụng phương pháp mới thân thiện hơn với môi trường là thiocacbamoyl hóa các dẫn xuất axetamidobenzoyl hidrazit bằng TMTD và đã điều chế được 7 dẫn xuất 5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol với hiệu suất cao, trong đó có 6 hợp chất mới.

- Đã nghiên cứu phản ứng giữa 5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol với các α-cloaxetanilit thế và đã xác định được là, tùy theo điều kiện tiến hành, phản ứng có thể tạo thành hai sản phẩm khác nhau là 2-(N-arylcacboxamidometylthio)-5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol, hoặc 2-(arylamino)-5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol.

- Đã xác định được cơ chế phản ứng giữa 5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol với các α-cloaxetanilit thế và đã chứng minh được sự chuyển hóa 2-(N-arylcacboxamidometylthio)-5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol thành 2-(arylamino)-5-(axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol là sự chuyển vị nội phân tử kết hợp tách loại.

- Đã nghiên cứu xác định các sản phẩm tổng hợp được bằng các phương pháp Vật lý và Hóa lý hiện đại (phổ IR, NMR và MS). Kết quả cho thấy cấu trúc của các hợp chất phù hợp với dự kiến.

- Đã thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất tổng hợp được. Kết quả cho thấy hầu hết các sản phẩm có khả năng diệt vi khuẩn Gr-(-), Gr-(+) và chống nấm, trong đó, các hợp chất trong dãy 2-(N-arylcacboxamidometylthio)-5-(4’-axetamido-2-bromaryl)-1,3,4-oxadiazol có khả năng chống nấm mốc cao.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :