Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Quang Minh
Tên đề tài Luận án: Xây dựng pháp luật trợ cấp nông nghiệp Việt Nam theo các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM QUANG MINH       

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  08/10/1978                                              

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2007.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài Luận án: Xây dựng pháp luật trợ cấp nông nghiệp Việt Nam theo các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

8. Chuyên ngành: Luật Quốc tế                                      

9. Mã số: 62 38 60 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Diến

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

- Thứ nhất, Luận án góp phần làm sáng tỏ vai trò không thể thiếu của pháp luật về trợ cấp nông nghiệp đối với các vấn đề về phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

- Thứ hai, trên cơ sở lý luận chung về pháp luật quốc tế, Luận án góp phần nêu bật các nội dung về pháp luật trợ cấp nông nghiệp của WTO dựa trên các quy định của Hiệp định nông nghiệp, GATT 1994, Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng; Luận án nghiên cứu pháp luật về trợ cấp nông nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn trước và sau khi gia nhập WTO.

- Thứ ba, Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trợ cấp nông nghiệp trong tương quan với hệ thống pháp luật quốc tế chuyên ngành, trên cơ sở đó Luận án đề xuất dự thảo Luật trợ cấp nông nghiệp Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Những nội dung mà Luận án nghiên cứu là cơ sở khoa học, góp phần xây dựng và hoàn thiện các các quy định pháp luật về trợ cấp nông nghiệp, phù hợp với thực tiễn và cam kết quốc tế của Việt Nam trong WTO; Luận án đưa ra định hướng xây dựng pháp luật về trợ cấp nông nghiệp của Việt Nam trong tương quan với các quy định quốc tế về trợ cấp nông nghiệp của WTO và dự thảo Luật trợ cấp nông nghiệp Việt Nam.

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :