Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Cao Văn Chung
Tên đề tài luận án: “Phương pháp song song giải bài toán đặt không chỉnh với toán tử đơn điệu”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: CAO VĂN CHUNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/05/1975

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 5429/QĐ-SĐH  ngày 30/10/2008  của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài theo quyết định số 819/QĐ-SĐH-TN , ĐH KHTN, ngày 12/8/2010.

7. Tên đề tài luận án: “Phương pháp song song giải bài toán đặt không chỉnh với toán tử đơn điệu”

8. Chuyên ngành: Toán học Tính toán

9. Mã số: 62 46 30 01

10. Tập thể hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Phạm Kỳ Anh; GS.TS Nguyễn Bường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:Luận án đã đề xuất các phương pháp song song sau đây và nghiên cứu sự hội tụ của chúng

- Phương pháp chỉnh lặp song song ẩn (PIIRM – cũng là một phương pháp điểm gần kề hiệu chỉnh song song) và chỉnh lặp song song hiện giải hệ phương trình toán tử Ai(x) = 0, (i = 1, ..., N), với Ai là các toán tử ngược đơn điệu mạnh.

- Phương pháp chiếu    điểm gần kề song song giải hệ phương trình toán tử  Ai(x) = 0, (i = 1, ... N) với Ai là các toán tử liên tục, đơn điệu cực đại.

- Các phương pháp lai ghép dạng CQ song song tìm điểm bất động chung của họ hữu hạn toán tử không giãn tương đối trong không gian Banach lồi đều, trơn đều. Các thuật toán cải biên tương ứng đã được đề xuất cho không gian Hilbert để việc tính toán dễ dàng hơn.

- Phương pháp Newton hiệu chỉnh song song (PRNM) giải phương trình A(x) = 0 với toán tử A phân rã được thành tổng các toán tử đơn điệu, khả vi Frechet.

- Các phương pháp đã đề xuất trong luận án đều được minh họa bởi các thử nghiệm số trên cụm máy tính song song.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :