Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Khải
Tên đề tài luận án: Tính chất điện và từ của các perovskite La2/3Ca1/3(Pb1/3)Mn1-xTMxO3 (TM = Co, Zn) trong vùng nhiệt độ 77 – 300K

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ VĂN KHẢI                   

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/06/1982                                                           

4. Nơi sinh: Nam Định.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội         

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 2325/QĐ-SĐH về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ, ngày 31/12/2009.

- Quyết định số 302/QĐ-SĐH về việc điều chỉnh cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ, ngày 21/02/2011.

7. Tên đề tài luận án: Tính chất điện và từ của các perovskite La2/3Ca1/3(Pb1/3)Mn1-xTMxO3 (TM = Co, Zn) trong vùng nhiệt độ 77 – 300K

8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn                                   

9. Mã số: 62 44 07 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Huy Sinh; TS. Đỗ Thị Kim Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã chế tạo thành công 3 hệ vật liệu mới: đa pha sắt điện – sắt từ có cấu trúc đơn pha. Cụ thể là: hệ La2/3Ca1/3Mn1-xZnxO3 (0 ≤ x ≤ 0,20), hệ hệ La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3 (0 ≤ x ≤ 0,30) và hệ La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 (0 ≤ x ≤ 0,30).

- Đã phát hiện và lý giải các chuyển pha đặc trưng trong các hệ mẫu nghiên cứu như: chuyển pha sắt từ - thuận từ (TC), chuyển pha kim loại – bán dẫn/điện môi, chuyển pha sắt từ - phản sắt từ.

- Các đường cong M(T) trong tường hợp FC của hệ La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 ở vùng nhiệt độ thấp (T < 260 K) tuân theo hàm Bock: . Xác định được giá trị hằng số B để giải thích cho sự thay đổi nhiệt độ chuyển pha TC. Kết quả này đóng góp vào việc làm rõ thêm một số tính chất từ của các hệ hợp chất perovskite manganite.

- Các đường cong R(T) đo được của các mẫu La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3 (0,05 ≤ x ≤ 0,30) trong vùng nhiệt độ 150K – 300K đã được làm khớp với hàm bán dẫn: . Năng lượng kích hoạt (Ea) của các mẫu đã được xác định với Ea đạt cực đại là 93,14 meV tại x = 0,15 và giảm dần theo sự tăng của nồng độ Co. Năng lượng này liên quan tới quá trình nhảy (hopping) của các điện tử eg từ Mn3+ sang Mn4+ theo chế tương tác trao đổi kép (DE).

- Pha tạp Co và Zn cho Mn trong các hệ La2/3(Ca/Pb)1/3Mn1-x(Co/Zn)xO3 đã ảnh hưởng mạnh đến các tính chất điện và từ, đặc biệt là tỷ số từ trở. Với hệ La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3, giá trị từ trở tăng khi nồng độ pha tạp Co tăng và đạt cực đại là 28,9% tại 104,5K ở mẫu x = 0,15, sau đó giảm theo sự tăng của nồng độ Co. Chúng tôi nhận thấy qui luật thay đổi của giá trị từ trở cực đại trong từ trường H = 0,4T phụ thuộc vào nồng độ Co tương tự như sự thay đổi của năng lượng kích hoạt (Ea).

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :