Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Ngọc Thanh
Tên đề tài luận án: Phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  DƯƠNG NGỌC THANH            

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 15 tháng 12 năm 1974                                     

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2390/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.                              

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Dũng

 Khoa Kinh tế  chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã khái quát có chọn lọc những vấn đề lý luận về phân phối thu nhập qua các trường phái kinh tế thị trường. Từ đó làm mới lý luận về lợi ích kinh tế, phân phối thu nhập. Tác giả đã đưa ra khái niệm và mô hình  thể chế phân phối thu nhập cùng các chỉ tiêu công bằng xã hội trong phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Từ việc phân tích thực trạng của phân phối thu nhập trong loại hình doanh nghiệp này ở Hà Nội, luận án chỉ ra: Thể chế phân phối trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa hình thành theo khuôn khổ nhất định, khung pháp luật còn nhiều bất cập, chồng chéo; các chủ thể còn nhiều mâu thuẫn trong phân chia lợi ích kinh tế; các cơ chế vận hành chưa linh hoạt; các thị trường đầu vào cơ bản chưa đáp ứng được xu hướng phát triển của nền kinh tế; sự mất công bằng xã hội trong phân phối thu nhập của các loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, các loại lao động đang tồn tại khó giải quyết thoả đáng; các vấn đề xã hội như đình công, bãi công, tranh chấp lao động gây bất ổn tình hình kinh tế - xã hội và trong nội bộ doanh nghiệp đang đặt ra những vấn đề thách thức cần được giải quyết.

Lý luận và thực tiễn đòi hỏi Hà Nội phải sớm hoàn thiện thể chế phân phối thu nhập trong loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Luận án đã đưa ra 3 quan đểm và 4 giải pháp hoàn thiện thể chế phân phối thu nhập ở loại hình doanh nghiệp này nhằm đảm bảo hài hoà các lợi ích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :