Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Thanh Dung
Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu các tính chất của nano ZnO và khả năng ứng dụng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ THANH DUNG    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/12/1982                                          

4. Nơi sinh: Hà Nội (Hà Tây cũ)

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/SĐH ngày 29/06/2007 của Giám đốc ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu các tính chất của nano ZnO và khả năng ứng dụng

8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn                                             

9. Mã số: 62 44 07 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền; PGS.TS Lê Thị Thanh Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

+ ) Đã chế tạo thành công chấm lượng tử ZnO (kích thước 3-7 nm) bằng phương pháp sol-gel.

+Đã đưa thành công các hạt nano ZnO vào mạng nền SiO2  có pha các ion đất hiếm Eu3+. Khi kích thích ở bờ vùng của ZnO, cường độ huỳnh quang của các ion đất hiếm tăng đáng kể so với trường hợp không có hạt nano ZnO nhờ  sự  truyền  năng lượng từ các hạt nano ZnO sang ion Eu3+.

+) Khảo sát khả năng tăng độ bền UV của màng sơn ZnO-PU nanocomposite. Kết quả cho thấy màng PU có chứa hạt nano ZnO có độ bền cao hơn màng PU thông thường.

+) Khảo sát khả năng quang xúc tác của lá nano ZnO tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Quá trình quang xúc tác xảy ra gần như hoàn toàn trong khoảng 120 phút.

+) Đưa ra cơ chế giải thích sự dịch đỉnh phát xạ do chuyển dời nội tại của ion Co, khi nồng độ tạp Co hay Cu thay đổi.

+) Kết quả nghiên cứu của luận án chỉ ra rằng từ tính và các sai hỏng của vật liệu có mối liên hệ với nhau

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :