Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Minh Phương
Tên đề tài luận án: “Quản lý đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp may Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Minh Phương   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/8/1963                                                     

4. Nơi sinh: Hải Dương

   5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1990/SĐH ngày 22/11/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.  

   6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp may Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".

8. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục                                      

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đức Trí, PGS.TS. Bùi Văn Quân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng được luận cứ khoa học cho quản lý đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp may Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Góp phần hệ thống hóa và phát triển lý luận cho quản lý đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp nói chung và cụ thể hóa trong các doanh nghiệp may Việt Nam trong bối cảnh phát triển hiện nay.

- Khái quát được các yếu tố đảm bảo cho công tác đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp may Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay giúp các nhà quản lý sử dụng làm cơ sở cho việc áp dụng các giải pháp quản lý đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp.

>>> Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :