Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sự lưu hành của một số virut gây bệnh cho người trên dơi ở Việt Nam”

>>> English

1.  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Thủy  

2: Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/02/1977                                             

4. Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2385/SĐH, ngày 29/06/2007 của Giám đốc Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định thay đổi tên đề tài số 2571/SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sự lưu hành của một số virut gây bệnh cho người trên dơi ở Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Vi sinh vật học            

 9. Mã số: 62.42.40.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:TS. Lê Thị Quỳnh Mai; GS. TS. Phạm Văn Ty

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :