Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Trường Đại học Kinh tế (VNU-UEB) tuyển sinh sau ĐH năm 2013

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2013 như sau:
1. Các ngành và môn thi tuyển:
1.1. Bậc Thạc sĩ (Cao học)

TT
Ngành/Chuyên ngành
Các môn thi tuyển
Ngoại ngữ
Môn cơ bản
Môn cơ sở
1
Kinh tế quốc tế
Tiếng Anh
Toán kinh tế
Kinh tế học
2
Tài chính - Ngân hàng
Tiếng Anh
Toán kinh tế
Kinh tế học
3
Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh
Toán kinh tế
Quản trị học
4
Quản lý kinh tế
Tiếng Anh
Kinh tế chính trị
Quản trị học
5
Kinh tế chính trị
Tiếng Anh
Triết học Mác – Lênin
Lịch sử các học thuyết kinh tế
6
Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp
Tiếng Anh
Đánh giá năng lực
Phỏng vấn

1.2. Bậc Tiến sĩ (Nghiên cứu sinh)

TT
Ngành
Các môn thi tuyển
Ngoại ngữ
Đánh giá Hồ sơ chuyên môn
1
Kinh tế chính trị
Tiếng Anh
2
Kinh tế quốc tế
Tiếng Anh
3
Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh

2. Thời gian thi tuyển:
- Đợt 1:Ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2013
- Đợt 2:Ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2013
3. Điều kiện dự thi: Xem tại đây
4. Thời gian đào tạo:
4.1. Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.
4.2. Đối với đào tạo thạc sĩ:  2 năm.
4.3. Thời gian kéo dài: được phép là 1 năm cho đào tạo thạc sĩ và 2 năm cho đào tạo tiến sĩ.
5. Yêu cầu về môn thi Tiếng Anh:
5.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:
a. Thí sinh dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:
- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày 15/6/2013 (đợt 1) hoặc ngày 14/9/2013 (đợt 2) do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 (xem tại đây).
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 
- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;
- Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN với mức điểm từ 65/100 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày 15/6/2013 (đợt 1) hoặc ngày 14/9/2013 (đợt 2);
b.Thí sinh chưa có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ nói trên được đăng kí dự thi môn Tiếng Anh trong cùng đợt tuyển sinh để thay thế mức điểm từ 65/100 điểm trở lên.
5.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:
- Thí sinh có thể nộp Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN để được xét bảo lưu kết quả Tiếng Anh.
- Thí sinh chưa có Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN phải đăng kí dự thi môn Tiếng Anh trong cùng đợt tuyển sinhmức điểm từ 50/100 điểm trở lên.
Ghi chú: Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh SĐH năm 2013 của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, đạt kết quả môn thi Tiếng Anh theo mức điểm quy định, được đăng kí cấp Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN tại HĐTS SĐH Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
6. Chính sách ưu tiên:
6.1. Người dự thi thuộc một trong những đối tượng sau được ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo sau đại học:
a. Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;
b. Th­ương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ thương binh;
c. Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
d. Ng­ười dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
6.2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệtheo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi. Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo điểm a, Mục 6.1 phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của chính quyền địa phương nơi công tác.
6.3. Thí sinh dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 1 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
7. Hồ sơ dự thi: Theo mẫu phát hành tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
8. Thời gian nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Từ 10/04/2013 đến  10/05/2013
- Đợt 2:Từ 09/07/2013 đến  09/08/2013
9. Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi:  
9.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:
- Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh
- Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh
- Lệ phí thi môn Tiếng Anh (nếu thi sinh phải đăng ký dự thi): 120.000đ/thí sinh.
9.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:
- Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh
- Lệ phí dự thi: 360.000 đồng/thí sinh (310.000 đồng/thí sinh đối với thí sinh được bảo lưu kết quả môn Tiếng Anh).
10. Địa điểm liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 504, nhà E4), Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội; Website: www.ueb.vnu.edu.vn
 Điện thoại:  04.37457506 (máy lẻ 504, 524, 554).

 VNU Media - VNU-UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :