Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Duy Dương
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt trong Thiên Nam ngữ lục”.

>>> English

1.          Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI DUY DƯƠNG

2.          Giới tính: Nam

3.          Ngày sinh: 23/11/1983

4.          Nơi sinh: Hà Nội

5.          Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 275/ SĐH ngày 09/11/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.          Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Đổi tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 583/ QĐ-KH&SĐH ngày 06/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Gia hạn học tập 12 tháng theo Quyết định số 1096/ QĐ-SĐH ngày 26/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Trả về cơ quan công tác theo Quyết định số 1508/ QĐ-SĐH ngày 25/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

7.          Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt trong Thiên Nam ngữ lục”.

8.          Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ                       

9.          Mã số: 62.22.01.01

10.        Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :