Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Quang Tuynh
Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội đến sức khỏe con người và vấn đề nâng cao sức khỏe con người Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN QUANG TUYNH           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21/06/1967                                                                 

4. Nơi sinh: Hưng Yên

    5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số 4157/SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

    6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội đến sức khỏe con người và vấn đề nâng cao sức khỏe con người Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS    

9. Mã số: 62. 22. 80. 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TSKH Lương Đình Hải; PGS.TS Phạm Công Nhất

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :