Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Thị Mai
Tên đề tài luận án: Kỹ năng tuyên truyền bằng lời tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của báo cáo viên

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: ĐINH THỊ MAI

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/7/1971

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2260/QĐ-SĐH, ngày 7 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản thay đổi tên đề tài tại quyết định số 422/QĐ-SĐH, ngày 7 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Kỹ năng tuyên truyền bằng lời tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của báo cáo viên

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội

9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Trần Thị Minh Đức và PGS.TS Nguyễn Hồi Loan

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :