Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Ngọc Lệ
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tương tác của thuốc thử Azocalixaren với một số ion kim loại và ứng dụng trong hóa phân tích.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/ 5/ 1964                                               

4. Nơi sinh: Kon Tum

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 2259/SĐH ngày 07/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: được gia hạn 12 tháng theo Quyết định số 3348/SĐH ngày 17/12/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN..

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tương tác của thuốc thử Azocalixaren với một số ion kim loại và ứng dụng trong hóa phân tích.

8. Chuyên ngành:  Hóa phân tích                                                            

9. Mã số: 62 44 29 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Lâm Ngọc Thụ; PGS.TS Lê Văn Tán

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :