Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Dũng
Tên đề tài luận án: Chuyển biến kinh tế - xã hội ở xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (1954 – 2005)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN DŨNG   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/02/1974                                                    

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Chuyển biến kinh tế - xã hội ở xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (1954 – 2005)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại        

9. Mã số: 62.22.54.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Lê

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :