Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Xuân Tùng
Tên đề tài luận án: Các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện trong miền với biên phân chia có độ nhám cao và ứng dụng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Xuân Tùng                   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/03/1983                                                           

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3614/QĐ-SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện trong miền với biên phân chia có độ nhám cao và ứng dụng.

8. Chuyên ngành: Cơ học Vật thể rắn                                         

9. Mã số: 62.44.21.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Chí Vĩnh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :